Produktionschef

WaterCare søger en fagligt velfunderet Produktionschef, der kan bidrage til forsat at udbygge virksomhedens positive udvikling og vækst. Med reference til virksomhedens COO indgår du i ledergruppen, hvor gensidig respekt præger samarbejdet.

Virksomheden

WaterCare er en dansk produktionsvirksomhed, der har specialiseret sig i produkter til forbedring af miljøet i de danske fjorde, vandløb og andre recipienter. Herudover hjælper WaterCare's regnvandsanlæg med at spare på de vandressourcer, som vi har fået tildelt. 

WaterCare er en ansvarlig, innovativ og hurtigt vækstende dansk nichespiller i markedet for vandhåndtering og -rensning af både spildevand og regnvand. Virksomheden har vækstet med fokus på gamle dyder som ordentlighed, ansvarlighed og kundevendt fokus, og har seneste fået Den Sociale Kapitalfond Invest med i ejerkredsen til at yderligere fokus på vækst, bæredygtighed og social ansvarlighed.  

WaterCare er etableret i 2001 og har siden etableringen skabt vækst hver eneste år. Der er nu 39 ansatte i virksomheden og der er lagt en solid plan for vækst i den 5 årige strategiplan. Dette igennem øgede markedsandele i såvel Danmark som Norden. 

Jobbet 

Dine ansvarsområder er produktionsplanlægning, intern og ekstern logistik samt daglig ledelse af et team på 22 personer i støbning og montage. På grund af den forventede vækst er vil din medarbejderstab vokse i de kommende år. Du skal vende driften fra værksteds produktion til decideret Industri produktion.

Dine arbejdsopgaver:

-     Ledelse af personalet i produktionen, herunder nyansættelser og afskedigelser.

-     Daglig vagt-, ordre- og støbe-planlægning

-     Arbejdsmiljø-ledelse og sikkerhed (denne i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen og produktionsteknisk afdeling).

-     Ansvar for kvalitet (Produktionsteknisk afdeling har medansvar her da det hænger sammen med vedligehold af form- og maskinpark.)

-     Daglig koordinering med Produktionsteknisk afdeling (PTA) ift. kvalitet, vedligehold, sikkerhed (vi sigter efter at finde en teknisk ansvarlig / teknisk leder som kan være med til at drive PT-afdelingen)

-     Udarbejdelse og implementering af procedure for standard arbejde.

-     Daglig kontakt til salgsafdelingen og herunder planlægning af produktionen.

-     Intern og ekstern logistik. Watercare leverer varerne til tiden!

-     Effektivisering – uden at det går ud over kvaliteten i afdelingens arbejde. 

Din baggrund:

Vi forestiller os, at du har en uddannelse som produktionsingeniør eller tekniker. Alternativt en håndværksmæssig baggrund med ledelseserfaring fra produktion og lederkurser. Du har erfaring med de fleste af ovenfor nævnte arbejdsopgaver.

Nøgleord til hvad en produktionschef i samme branche har arbejdet med. Det er dog ikke et krav fra vores side.

-     Rotationsstøbning.

-     Plast (Polyethylen (PE) eller Polypropylene (PP). Eller bare generel Plast.

-     Plastsvejsning (Extrudersvejsning, STUK-svejsning, EL-muffesvejsning).

-     Plaststøbning.

-     Kloak, Vand og Afløb (VA).

-     Vandrensning, spildevandshåndtering.

Personen:

Du har ordenssans og en struktureret arbejdsform. Evner til at planlægge og organisere kombineret med et stort ”drive” er vigtigt for denne stilling. Du finder det naturligt at lytte og forstå, forklare og motivere, men har også gennemslagskraft til at ”sætte kursen” og opnå respekt herfor.

Du tilbydes

-     Du tilbydes en spændende position i en dynamisk virksomhed, der samtidig har fokus på ESG og den grønne omstilling.

-     Et udfordrende og afvekslende job med selvstændigt ansvar

-     Et dynamisk og uformelt arbejdsmiljø med korte beslutningsveje i en moderne virksomhed i vækst

-     Engagerede og kompetente kolleger i en åben kultur med en uformel omgangstone

-     Løn og pension efter kvalifikationer

Kontakt 

Ønsker du at søge denne stilling, skal du sende din ansøgning vedlagt et CV til nedenstående mailadresse. Vil du vide mere forud for din ansøgning, er du velkommen til at kontakte partner Henrik Sødequist fra Solid Search som gennemfører rekrutteringsprocessen til dette job. Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt, og virksomheden får ikke kendskab til din identitet uden din forudgående accept.  

Vi glæder os til at høre fra dig.

   

     Henrik Sødequist

    Headhunter & Partner

    Mobil: +45 2964 1532

       www.Solidsearch.dk

        HS@Solidsearch.dk