Økonomichef - anonym!

Økonomichef til spændende virksomhed i vækst

Som strategisk sparringspartner til selskabets Adm. dir og medlem af ledergruppen varetager du selvstændigt hovedansvaret for økonomi- & administrationsfunktionen. Udover den nye økonomichef består afdelingen af en regnskabschef og assistenter. Udover det regnskabsmæssige, har afdelingen også HR og IT som ansvarsområde.

Hovedopgaven bliver at forbedre og udvikle de driftsøkonomiske styringsværktøjer, så virksomheden konstant har det fulde overblik over såvel drift som likviditet. Du skal kunne arbejde i det daglige bogholderi, men også kunne udfærdige og fremlægge cases, som danner et vigtigt beslutningsgrundlag for større strategiske beslutninger. Mere specifikt får du følgende ansvar.

Ansvar:

·       Personale, budget og optimeringsansvarlig for administrations- og økonomimedarbejdere

·       HR-relaterede opgaver såsom ansættelseskontrakter mv.

·       Proaktiv sparring på alle niveauer i virksomheden

·       Økonomistyring og rapportering til direktion og bestyrelse af måneds- og årsregnskaber samt øvrigt relevant materiale i samarbejde med økonomifunktionen

·       Løbende udvikling af virksomhedens driftsøkonomiske styringsværktøjer (herunder b.la. likviditetsbudgetter)

·       Budgettering og forecast, samt medvirke til, at budgetter realiseres og økonomien optimeres

·       Business cases i forbindelse med nye projekter

·       Opfølgning på de enkelte lokationers økonomi og nøgletal

·       Afstemme prioriteringer med den øvrige ledergruppe

·       Optimal anvendelse af ERP afledt af forretningsprocesser på tværs af selskaber således at produktionen optimeres

·       Deltagelse på bestyrelsesmøder og i strategiprocesser

·       Driftsansvar for alle IT-systemer, herunder ERP, BI/APEX og Office 365

·       Kontakt til interne og eksterne interessenter herunder bank og offentlige myndigheder

 Mål og succes kriterier:

 ·       Medvirke til at hele virksomheden bliver mere profitabel

·       Øge produktiviteten i egen afdeling/virksomheden

·       Udvikling i og visualisering af vedtagne KPI’er

·       Optimere arbejdsgange og rutiner

·       Øge brugen af automatiserede forretningsprocesser

·       Konvertere planer til konkrete handlinger

·       Løbende opfølgning på igangsatte tiltag

·       At større beslutninger tages på et oplyst økonomisk grundlag

 Din profil:

 Du bliver en del af en spændende og uformel virksomhed med klare målsætninger. Disse skal realiseres med en forretningsorienteret økonomichef, der kan realisere processer og systemunderstøttelse i overensstemmelse med ambitionerne. På ledergruppeniveau forventes det, at du byder ind med præcise analyser, udfordrende spørgsmål, positiv opfølgning og godt humør. Økonomi- & administrationsrutinerne behersker du til fingerspidserne – og du er ikke bange for at tage fat.

Du har en relevant økonomisk uddannelse og flere års erfaring med økonomi, regnskab og forretnings-udvikling i en større eller mellemstor virksomhed. Optimalt kommer du fra en handels- og produktionsvirksomhed.

Du er kendt for at have et godt overblik og altid et skridt foran i dine analyser, fordi du som person hurtigt gennemskuer problemstillinger og evner at koble tal med forretningsforståelse. Dette kombineret med din faglige viden gør dig til en efterspurgt sparringspartner, både blandt lederkolleger og medarbejdere.

Du er struktureret og analytisk og bevæger dig naturligt fra strategi til maskinrummet. Desuden udlever du en naturlig situationsbestemt ledelse, hvor du kender værdien af medarbejdernes inddragelse. Du kommunikerer på en behagelig og ligeværdig måde i øjenhøjde med organisationen.

Engelsk i skrift og tale på forhandlingsniveau er et krav - og gerne tysk på et vist niveau.

 Kontakt:

Er du interesseret i denne spændende mulighed, skal du sende din ansøgning og et CV til nedenstående mailadresse. Vil du vide mere forud for din ansøgning, er du velkommen til at kontakte Per Lavrids Knudsen. Solid Search gennemfører rekrutteringsprocessen til dette job hurtigst muligt og arbejder derfor ikke med nogen ansøgningsfrist. Alle henvendelser bliver naturligvis behandlet fortroligt.

 Per Lavrids Knudsen

Headhunter

Hospitalsgade 18B, 6000 Kolding

Telefon +45 23 41 61 08

E-mail: plk@solidsearch.dk