Økonomichef til TBS Maskinpower ApS

TBS Maskinpower vækster og søger derfor en erfaren økonomichef.

Som strategisk sparringspartner til selskabets Adm. dir og medlem af ledergruppen varetager du selvstændigt hovedansvaret for økonomi- & administrationsfunktionen i TBS Maskinpower. Udover den nye økonomichef består afdelingen af en regnskabschef og 3 assistenter. Udover det regnskabsmæssige, har afdelingen også HR og IT som ansvarsområde.

Hovedopgaven bliver at forbedre og udvikle de driftsøkonomiske styringsværktøjer, så virksomheden konstant har det fulde overblik over såvel drift som likviditet. Du skal kunne arbejde i det daglige bogholderi, men også kunne udfærdige og fremlægge cases, som danner et vigtigt beslutningsgrundlag for større strategiske beslutninger. Mere specifikt får du følgende ansvar.

Ansvar:

·         Personale, budget og optimeringsansvarlig for administrations- og økonomimedarbejdere i TBS

·         HR-relaterede opgaver såsom ansættelseskontrakter mv.

·         Proaktiv sparring på alle niveauer i virksomheden

·         Økonomistyring og rapportering til direktion og bestyrelse af måneds- og årsregnskaber samt øvrigt relevant materiale i         samarbejde med økonomifunktionen

·         Løbende udvikling af virksomhedens driftsøkonomiske styringsværktøjer (herunder b.la. likviditetsbudgetter)

·         Budgettering og forecast, samt medvirke til, at budgetter realiseres og økonomien optimeres

·         Business cases i forbindelse med nye projekter

·         Opfølgning på de enkelte lokationers økonomi og nøgletal

·         Afstemme prioriteringer med den øvrige ledergruppe

·         Optimal anvendelse af ERP afledt af forretningsprocesser på tværs af selskaber således at produktionen optimeres

·         Deltagelse på bestyrelsesmøder og i strategiprocesser

·         Driftsansvar for alle IT-systemer, herunder ERP, BI/APEX og Office 365

·         Kontakt til interne og eksterne interessenter herunder bank og offentlige myndigheder

 Mål og succes kriterier:

 ·         Medvirke til at hele TBS bliver mere profitabel

·         Øge produktiviteten i egen afdeling og i hele TBS

·         Udvikling i og visualisering af vedtagne KPI’er

·         Optimere arbejdsgange og rutiner

·         Øge brugen af automatiserede forretningsprocesser

·         Konvertere planer til konkrete handlinger

·         Løbende opfølgning på igangsatte tiltag

·         At større beslutninger tages på et oplyst økonomisk grundlag

 Din profil:

 Du bliver en del af en spændende og uformel virksomhed med klare målsætninger. Disse skal realiseres med en forretningsorienteret økonomichef, der kan realisere processer og systemunderstøttelse i overensstemmelse med ambitionerne. På ledergruppeniveau forventes det, at du byder ind med præcise analyser, udfordrende spørgsmål, positiv opfølgning og godt humør. Økonomi- & administrationsrutinerne behersker du til fingerspidserne – og du er ikke bange for at tage fat.

Du har en relevant økonomisk uddannelse og flere års erfaring med økonomi, regnskab og forretnings-udvikling i en større eller mellemstor virksomhed. Optimalt kommer du fra en handels- og produktionsvirksomhed.

Du er kendt for at have et godt overblik og altid et skridt foran i dine analyser, fordi du som person hurtigt gennemskuer problemstillinger og evner at koble tal med forretningsforståelse. Dette kombineret med din faglige viden gør dig til en efterspurgt sparringspartner, både blandt lederkolleger og medarbejdere.

Du er struktureret og analytisk og bevæger dig naturligt fra strategi til maskinrummet. Desuden udlever du en naturlig situationsbestemt ledelse, hvor du kender værdien af medarbejdernes inddragelse. Du kommunikerer på en behagelig og ligeværdig måde i øjenhøjde med organisationen.

Engelsk i skrift og tale på forhandlingsniveau er et krav - og gerne tysk på et vist niveau.

 Din bopæl er maksimalt 45 minutters fra Starup, hvor din daglige arbejdsplads vil være. Der vil i perioder være kørsel imellem afdelingerne.

 Kontakt:

Er dette lige stillingen du drømmer om, og modsvarer du ovennævnte, glæder vi os til at modtage din ansøgning vedlagt et CV, som du skal sende til konsulent Per Lavrids Knudsen på plk@solidsearch.dk. Her kan du også stille uddybende spørgsmål på tlf. nr. 23416108.

Vi holder løbende interviews og ansætter, når rette kandidat er fundet. Så derfor ingen ansøgningsfrist.

 Rundt om TBS Maskinpower

TBS Maskinpower er en højt specialiseret Fendt Full Line forhandler med ansvaret for salget lidt syd for Kongeåen og op til Skagen. Og mere til – siden januar 2018 har TBS Maskinpower, under navnet ”Valtec”, også forhandlet Valtra og dækker den sydligste tredjedel af Jylland.

 Virksomheden har således gennemlevet en stor vækst igennem de sidste 2 år og tæller nu ca. 100 medarbejdere fordelt på 5 lokationer. I dag ejes virksomheden primært af tyske Raiffeisen Waren GmbH.